UWV skills_483
Dashboard UWV

Omscholen op basis van skills  

Het skills-dashboard van UWV kan uitzenders helpen bij het omscholen van flexkrachten. Op basis van iemands huidige taken en skills vind je de weg naar meer kansrijke beroepen die dezelfde skills vragen. Een uitleg + route.  

 

Tekst: Ellen Nap

Lees verder 

 De snakkende vraag naar personeel heeft het aantal ‘kansarme’ beroepen volgens het UWV geminimaliseerd. Na een update in september zijn er nog vier beroepsgroepen waar de kans op werk vrij klein is. Activiteitenbegeleiders, dierenverzorgers, uitvaartmedewerkers en instellingskoks zouden niet makkelijk een baan vinden. Dat heeft volgens het UWV met name te maken met de grote concurrentie onder werkzoekenden die in die beroepsgroepen al langer heerst.  

 

Beroepen worden niet opeens heel kansrijk

Door de krapte op de arbeidsmarkt is naar veel beroepen meer vraag, maar dat betekent niet dat die beroepen opeens heel kansrijk zijn geworden – zegt Nicole van der Goorbergh van de afdeling arbeidsmarktinformatie van het UWV. “Want het aantal vacatures kan wel toenemen, maar soms blijft het aantal werkzoekenden gewoon heel groot.” Als voorbeeld noemt ze de administratief medewerker. “Dat is typisch zo’n functie waarin veel aanbod van werkzoekenden is. Dus dan kan het aantal vacatures wel toenemen, maar dan staan daar nog steeds veel werkzoekenden tegenover. Ook gewoon omdat opleidingen voor die beroepsgroep bijvoorbeeld onverminderd populair zijn.”  

De lijst kansrijke beroepen kan richting geven aan mensen die willen omscholen

Het UWV geeft een overzicht van kansrijke beroepen. Die lijst van 270 beroepen, verdeeld over 16 richtingen of segmenten, laat zien welke beroepen ‘voldoende tot goede baankansen’ bieden. “Het geeft richting aan mensen die op zoek zijn naar ander werk of die willen nadenken over omscholing”, legt Van der Goorbergh uit. In het overzicht staan beroepen op alle niveaus. Zo zijn er beroepen waar geen of nauwelijks instroomeisen worden gesteld, zoals verkeersregelaars of verkoopmedewerkers van tankstations. In de meeste beroepen wordt er wel gevraagd om specifieke kennis en vaardigheden. Op middelbaar niveau zijn dat beroepen als verzorgenden ig, witgoed-monteurs en metselaars.

 

Dashboard geeft inzicht in skills

Een interessante tool in het verlengde van dat lijstje is het skills-dashboard dat het UWV ook biedt. Dat dashboard geeft inzicht in taken en soft skills die bij beroepen horen. Bij een groot deel van de mbo-beroepen staan passende opleidingen. Uitzenders kunnen het dus als instrument inzetten bij advies over de inzet van om- en bijscholing van hun flexkrachten.


Skills

Skills-dashboard

Het skills-dashboard bestaat een jaar en is een initiatief van UWV en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ieder kwartaal breiden zij het dashboard uit met beroepen, skills en taken. Ook verrijkt het SBB het dashboard door aan steeds meer mbo-beroepen kwalificaties toe te voegen.


Het skills-dashboard maakt inzichtelijk wat de belangrijkste taken zijn van een beroep, over welke skills iemand moet beschikken en voor welke beroepen dezelfde skills nodig zijn. “Door daar naar te kijken, kunnen skills helpen bij het overstappen naar een ander beroep”, zegt Lisan van den Beukel die ook op de afdeling arbeidsmarktinformatie van het UWV werkt.  

 

Een administratieve medewerker laten overstappen

Stel, je wilt als uitzender een administratieve medewerker laten overstappen naar een meer toekomstbestendig beroep. “Dan kun je een vergelijking maken tussen de skills van je flexkracht en de skills die gevraagd worden bij andere beroepen”, legt Van den Beukel uit. Die route ziet er als volgt uit: op de site van het UWV kies je op de startpagina van het skills-dashboard voor ‘ik wil zoeken vanuit een taak of skill’. Zie hieronder, de meest rechtse optie.

Skills

Startpagina skills-dashboard met de optie meest rechts om vanuit skills te zoeken

 

 

Vervolgens kies je het huidige beroep van je flexkracht, in dit geval bijvoorbeeld ‘archiefmedewerker’. Van den Beukel: “Als je daarop klikt, zie je de taken en soft skills die voor dat specifieke beroep essentieel zijn.”

UWV skills

Zie rechts het beroep en links de bijbehorende soft skills en taken  

 

 

Dezelfde skill maar een ander beroep

Door op zo’n taak of soft skill te klikken, zie je welke beroepen die skill ook hebben. Bijvoorbeeld ‘logisch nadenken’ of ‘informatie ontsluiten’. Achter zo’n skill zit een lijst van beroepen die allemaal bijvoorbeeld ‘logisch nadenken’ in zich hebben.

UWV skills

Het lijstje beroepen (rechts) dat volgt bij de skill ‘logisch nadenken’ (links)  

 

 

Samen kijken en vragen waar iemand goed in is

Van den Beukel: “Op deze manier kun je samen met iemand bespreken waar hij of zij goed in is en waar hij zich op wil richten. Vervolgens kun je kijken welke beroepen dat in zich hebben en in welke beroepen iemand een optie ziet om eventueel naar over te stappen.” Het zou natuurlijk het mooiste zijn als je hier nog verder kunt verfijnen, stelt Van den Beukel. “Dat je kunt verder uitsplitsen naar verschillende richtingen en niveaus bijvoorbeeld. Maar dat is een wensenlijstje voor later.”

Als je een vacature hebt maar geen goede kandidaat kun je het skills-dashboard ook inzetten

Als uitzender kun je de tool ook andersom gebruiken

“Als je een vacature hebt en geen goede kandidaat, kun je ook zeggen: dit zijn de belangrijkste taken en skills in die vacature. Welke beroepen komen daarop uit en heb ik misschien mensen met die beroepen in mijn bestand zitten. Zeker in een krappe arbeidsmarkt kan ik me voorstellen dat je hem als uitzender zo ook wilt gebruiken”, aldus Van den Beukel.

UWV skills


Mogelijkheden in de toekomst

Het skills-dashboard telt ruim 2500 bezoekers per maand en krijgt volgens het UWV steeds meer bekendheid. “Het wordt ook steeds interessanter naarmate het aantal beroepen groter wordt”, zegt Nicole van der Goorbergh. “Nu zijn het er ruim 250. Het is de bedoeling om dat ieder kwartaal met 50 te verhogen. En om in samenwerking met SBB het dashboard verder te verrijken en verfijnen met dus bijvoorbeeld opleidingen op verschillende niveaus zoals hbo en wo naast mbo-kwalificaties, zodat het ook voor meerdere partijen interessanter wordt.” Wat ook speelt is dat de content die nu wordt getoond, van CompententNL, nog in ontwikkeling is. “Op termijn moeten daar naast soft skills en taken ook hard skills bijkomen. Taken zijn natuurlijk heel specifiek. Nu brengen we beroepen in kaart door naar gemeenschappelijke taken te kijken. Maar taken kunnen toch net verschillend zijn, waardoor beroepen dan niet als overeenkomstig naar voren komen. Terwijl als je op een iets hoger aggregatieniveau zou kijken, die beroepen wel als overeenkomstig naar voren komen. Neem ‘repareren’. Ik kan me voorstellen dat dat een hard skill is. En die kun je hebben op elektrogebied, maar ook op het gebied van werktuigbouwkunde.”

Blom opleidingen

UWV skills

6/9
Loading ...